Yeniçeriliğin Kaldırılışına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser: Emâre-i Zafer

Mehtap ERDOĞAN

Özet


I. Murad döneminde kurulup Osmanlıya bir çok askerî zafer kazandıran yeniçeriler, zaman
içinde bozulmuş ve Yeniçeri Ocağının kaldırılıp yerine Avrupaî tarzda yeni bir ordu kurulması
zorunlu hâle gelmişti. Uzun süre planlanan ancak gerçekleşmesi II. Mahmud zamanına
nasip olan Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Osmanlı tarihinin önemli olaylarından birisidir. Bu
konuyla ilgili olarak vakanüvis tarihlerinde bilgi bulunduğu gibi olaya şahit olduklarını belirten
yazar ve şairler tarafından müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Bu çalışmada yeniçeriliğin
kaldırılmasıyla ilgili olan müstakil eserler hakkında kısaca bilgi verilmiş, bu eserlerden
Emâre-i Zafer ve eser sahibi Mehmed Nazîf tanıtılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuna
Emâre-i Zafer metni eklenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.