Muhyiddin Mehî’nin Müfîd (Nazmü’t-Teshil) Adlı Eserinin Türk Dili ve Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi

Emel KAYA GÖZLÜ

Özet


Bu çalışmada, Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 1467 yılında Eski Anadolu
Türkçesiyle yazılmış ve Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından Hicrî 872/ Milâdî 1468 yılında
istinsah edilmiş önemli bir tıp kitabı olan Müfîd (Nazmü’t-Teshîl)’in ayrıntılı bir tanıtımı
yapılmaya ve eserin XV. yüzyıl Türk dili ve tıp tarihi açısından önemi ortaya konmaya
çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.