Nişancı Mehmed Paşa'nın Tevârîh-i Âl-i Osmân Adlı Eserinin Konya Yusufağa Kütüphanesinde Bulunan Nüshası Üzerine

Mehmet YASTI

Özet


Bu makalede, Kanuni Sultan Süleyman dönemi tarihçilerinden Nişancı Mehmed Paşa’nın
“Tevārī-i Âl-i cOmān” adlı yazmasının yurt içinde tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapıldıktan
sonra eserin Konya, Yusuf Ağa Kütüphanesi 474/1-2 numarada kayıtlı bulunan
nüshasının şekil, muhteva ve dil açısından incelemesi yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.