Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ'nın Hilye-i Mevlânâ'larını Mukayese Denemesi

Abdülkadir DAĞLAR

Özet


Mevlânâ hakkındaki biyografik kaynaklar arasında, Mevlânâ’nın çeşitli özelliklerinden
bahseden hilye-i Mevlânâ’lar da yer almaktadır. Bu çalışmada, Nakşî Mustafa Dede ile
Bursalı Ali Rızâ’nın 19. yüzyılda kaleme aldıkları “Hilye-i Mevlânâ”larının tenkitli metinleri
verilmiş; bu metinlerden hareketle de iki eser şekil, muhtevâ, dil ve üslûp açısından bir
mukâyeseye tâbi tutulmuştur. Çalışma, bilhassa “hilye”ye konu teşkil eden asıl bölümlerde
işlenen konularla birlikte, kullanılan dil ve üslûbun benzer olduğunu, ancak şekil ve tertip
özellikleri yönlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuçta, hilye-i
Mevlânâ’ları tezkireler, menâkıpnâmeler gibi biyografik kaynaklarla mukâyese etmenin
lüzumu ve önemi anlaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.