Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Tatvan ve Çevresi

Ejder OKUMUŞ

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de oldukça tanınmış bir isim olan Evliya Çelebi’nin yine oldukça tanınmış
eseri Seyahatnâme’sinde Tatvan ve çevresi ele alınmaktadır. Evliya Çelebi (1611-
1682), gezip gördüğü diğer pek çok yere ek olarak Tatvan ve çevresini de gezip görmüş ve
Anadolu hakkında önemli bilgiler veren ve pek çok konuda tek yerli kaynağımız olan Seyahatnâme’sinde
kendine özgü üslup ve metoduyla Tatvan ve çevresini tasvir etmiştir. Makale,
Seyahatnâme’den hareketle bir Tatvan ve çevresi okumasını konu edinmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.