Tatar Halk Destanlarında Hediye Çeşitleri

Çulpan Zaripova ÇETİN

Özet


Karşı dairelerin bir birlerine hediye sunma geleneği en eski çağlardan beri dostluğun bir simgesi
olmuştur. Tatar halk destanlarının en eski örneklerinden olan Alplar hakkındaki destanlarda
kürk, at, av kuşu, kılıç, beylik gibi hediyelere rastlıyoruz. At ve kürk, göçebe zihniyetinde
ön planda olan değerlerdir. Hediye olarak bir bahadıra at ve kürkün yanında kılıç, savaş giysileri,
beylik ve köleler verilmesi de Türklerin hayat tarzı ile ilgilidir.
Kıpçak Türklerinde at ve kürk gibi hediyeler verme geleneğinin kalıntıları olarak devlet düzeyinde
düzenlenen bir bayram veya yıldönümü sırasında devletin başında duranlar birbirlerine
en büyük saygı göstergesi olarak bugün de at ve kürk hediye ederler


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.