XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)

Hüseyin MUŞMAL

Özet


XIX. yüzyılın ortalarındaki idarî düzene göre Çumra, Konya Vilayeti merkez kazasına bağlı
bir köy statüsündedir. Bu dönemde Çumra’da ikamet eden insanlar, Anadolu’nun pek çok
yerinde olduğu gibi geçimini ziraat ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Bunların dışında bazı
faaliyetlere rastlanmakla birlikte bu faaliyetler temel geçim alanı olmaktan uzaktır. Üstelik
şehir ve kasabalarda icra edilen sınaî ve ticari faaliyetlere de tesadüf edilmemektedir. Bu çerçevede
XIX. yüzyılın ortalarında Çumra’da yaşayan ailelerin, ortalama bir çift öküzü, bir binek
hayvanı ve bir ineği ile yaklaşık 50 dönümlük arazilerinde asgari geçimlerine yetecek ölçekte
tahıl üretimi gerçekleştiren tipik bir Anadolu köylüsü olduğu söylenebilir. Bununla birlikte,
hane başına düşen küçükbaş hayvanların fazlalığı ve kökboya bitkisi üretiminin yaygın ve
yoğun olarak yapılıyor olması gibi özellikler, Çumra Köyü’nü daha nitelikli kılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.