Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları

Serdarhan Musa TAŞKAYA, İbrahim COŞKUN

Özet


Âşıklar halkın dilinden, halka şiirleri ve türküleriyle tercüman olan ve onlara yol gösteren
sanatçılardır. Bu yüzden âşıkların şiirlerinin toplumun eğitime bakış açısını yansıtması ve
toplumu etkilemesi yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Âşık Feymânî, Türkiye’de âşıklık
geleneğinin önde gelen ustalarından biridir. 1942 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı
Azaplı Köyü’nde doğan Âşık Feymânî’nin nasihat türü şiirleri, eserlerinde önemli bir yer tutar.
Bu araştırmada Âşık Feymânî’nin şiirlerinde eğitimin önemi ve eğitim unsurlarının nasıl
yer aldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma karma modelde desenlenmiştir. Veriler
doküman incelemesi ve görüşme yöntemleri ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi ve betimsel
analizle incelenmiştir. Araştırmada, Âşık Feymânî’nin eğitime ve eğitimin unsurlarına
önem verdiği ve şiirlerinde eğitimin önemi ve eğitim unsurlarını sık sık işlediği, câhilliğin
zararları üzerinde özellikle durduğu sonucuna ulaşılmıştır. Âşık Feymânî’nin şiirlerinde;
“ders, eğitim, ilim, kitap, kalem, okul, okumak, öğrenmek, öğretmen ve yazmak” gibi eğitim
unsurlarına sık sık yer verdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak Âşık
Feymânî’nin pek çok şiirinin ilköğretim ve orta öğretimde çeşitli derslerin öğretiminde kullanılması
önerilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.