Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakış

Rehman SEFEROV, Ayhan AKIŞ

Özet


Araştırma sahasını oluşturan Ahıska, Gürcistan toprakları içerisinde Kafkasya Bölgesi’nin
güneybatısında yer almaktadır. Ahıska kuzeyden ve doğudan Gürcistan; güneyden Ermenistan;
güneybatıdan Türkiye; batıdan Acaristan Özerk Cumhuriyeti’yle (Gürcistan)
çevrelenmiştir. Ahıska bölgesinin toplam yüzölçümü 6.260 km2’dir.
Bu araştırmanın amacı Sovyet döneminden günümüze Ahıska Türklerinin göç/sürgün sonucu
yaşadıkları coğrafya ve karşılaştıkları sorunlar ile çözüm yollarını değerlendirmektedir. Bu
araştırma daha çok literatüre dayanmasına karşın çalışmada bazı Ahıska Türküyle günümüzde
yaşadıkları yerlerdeki sosyo-ekonomik ve kültürel uyumlarıyla alakalı mülakatlar da
yapılmıştır.
1921’de Sovyetler Birliği’ne bağlanan Ahıska için bu tarihten itibaren yeni bir dönem başlamıştır.
Çünkü Sovyetler Birliği Abhaz, Asetin ve Acarlara özerklik verirken Ahıska Türklerine
vermemiştir. 1921’den itibaren Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği tarafından değişik baskı ve
şiddet uygulanmıştır. 1944 yılında Stalin Hükümeti tarafından Ahıska Türklerinin önemli bir
kısmı (100.000-120.000) Orta Asya’ya sürgün edilmiştir. İlk bu tarihte sürgün edilen Ahıska
Türkleri bir daha anayurtlarına dönememişlerdir. Bugünkü nüfusu 600.000 dolayında olan
Ahıska Türkleri 10-15 ülkede ve 100 kadar bölgede göçmen olarak yaşamaktadırlar. Ahıska
Türkleri kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğudur. Bu topluluk soyo-ekonomik, kültürel
ve eğitim anlamında ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Bütün bu zorluklara rağmen Ahıska
Türkleri; Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmeden dünyada yaşamlarını sürdürmesini
bilmişlerdir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.