Anadolu'da Selçuk Sanatı

Nuran ÖZLÜK

Özet


Nurettin İbrahim, 1926 yılında kaleme aldığı dört bölümden oluşan “Anadolu’da Selçuk Sanatı”
adlı seri makalesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde özellikle Konya’da inşa edilen cami,
medrese, türbe gibi yapıların hangi hükümdar zamanında, hangi mimarlar tarafından, niçin
vücuda getirildiğini ve bu binaların özelliklerini dönemin süreli yayınlarından biri olan Millî
Mecmua’nın sütunlarına taşınmıştır.
Bu çalışma ile sözü edilen yazılar Osmanlı Türkçesinden çevrilerek Alaattin Camii, Sahip Ata
Camii, Sahip Ata Türbesi, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Beyhekim Mescidi, Şeyh Bedrettin
Konevi Türbesi gibi tarihî eserlerimizin inşa edilmesi ve 82 sene önceki durumlarını
günümüz okurlarının dikkatine sunmak amaçlanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.