Dîvânü Lugâti't-Türkteki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki Durumu

Mustafa YILDIZ, Gökhan ÖLKER

Özet


Oğuz Türkçesinin tarihini takip edebilmek ancak 13. yüzyılın başına kadar mümkün
olabilmektedir. 13. yüzyıl öncesinde ise elimizde yeterince kaynak yoktur; fakat Kâşgarlı
Mahmud’un Dîvânü Lugâti’t-Türk adlı eseri bu konuda bize açık bilgiler vermektedir. Ayrıca
15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut hikâyeleri de Oğuzun el kitabı olarak
adlandırılmaktadır. Bu hikâyeler daha önce de sözlü edebiyat ürünü olarak varlığını devam
ettirmiştir. Biz de bu çalışmamızda Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca olarak belirtilen
kelimelerin Dede Korkut hikâyelerindeki durumlarını göstereceğiz.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.