"İpäk Yoli Äfsånäläri"nin Tasnifi

Bekir DİREKÇİ

Özet


Bu makalede, efsane kavramı üzerinde durulmuş, uluslararası ve ulusal efsane tasniflerindenhareketle; Özbek Türkçesinde yayınlanmış olan, Mämätqul Corayev’in, “İpäk Yoli Äfsånäläri”
adlı derlemesinde geçen efsanelerin tasnifi yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.