Türk Orta Asyasında Budizm

Hans J. KLIMKEIT, Çeviren:Mehmet T. BERBERCAN

Özet


Bu makalede, Türk Orta Asyasına yayılarak Türk kitleleri tarafından benimsenmiş bir
inanç sistemi olan Budizm ele alınmış ve bu inanç sisteminin tarihî süreç içinde, Türk dili ve
kültürü üzerinde oluşturduğu etkiler çeşitli yönleriyle ortaya konulmuştur. Türk Budist
edebiyatının nitelikleri ve geçirdiği gelişim süreci belirtilerek Budizm’in İslamiyet öncesi
Türk edebiyatındaki yeri açıklanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.