XX. Yüzyıl Başlarında Menteşe Sancağı Hapishaneleri

Mehmet TEMEL

Özet


Hapis, ceza infaz sistemi olarak Osmanlı ceza hukukundaki yerini batılılaşma süreciyle birlikte
aldığından, hapishaneler XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.
Başlangıçta fiziki ve sıhhi bakımdan uygun mekânlarda açılmadıklarından 1856 yılından 1917
yılına kadar aralıklarla çıkarılan nizamname ve yasalarla ıslah edilmeye çalışılmışlardır.
XX. yüzyılın başlarında Muğla merkeziyle Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Milas ve Bodrum
ilçelerinde yedi hapishane bulunuyordu. Bunların en büyüğü olan Bodrum Genel Hapishanesi,
Bodrum Kalesi’nin 1895 yılında genel hapishaneye dönüştürülmesiyle hizmete açılmıştır.
Kapasitesi büyük ve havadar olduğu için ülkenin diğer hapishanelerinden sürekli olarak
hükümlü sevk edilmiştir. Hapishane ıslahatının Osmanlı Devleti’nin öncelikli gündemini
oluşturmaması nedeniyle Muğla’daki hapishaneler için de yeterli ödenek ve personel
ayrılmadığından XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlatılan ıslah çalışmaları istenen düzeyde
başarılı olamamış, insan sağlığına uygun olmayan koşullar cumhuriyet dönemine kadar
devam etmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.