Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri Arasındaki İlişkilerde Ulemânın Diplomatik Rolü

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Özet


Teşkilât ve müesseselerde Selçuklu geleneğinin hâkim olduğu Anadolu Beylikleri ve Osmanlılarda,
ulemânın hizmet alanı içinde tedrisat, kaza ve telifâtla ilgili faaliyetler, ağırlıklı bir yere
sahipti. Bununla birlikte gerek Anadolu Beylikleri, gerekse Osmanlılar, önceki teamüllerin de
etkisiyle bu zümreden diplomasi alanında da faydalanma yoluna gittiler. Ulemânın bu alanda
tercih edilmesinin temel nedeni, hem siyasî çevreler, hem de toplum nazarında belli bir itimat
ve saygınlığa sahip bulunmasıyla ilgilidir. Osmanlılarla Beylikler arasındaki siyasî meselelerin
diplomasi kanalıyla çözümünde elçilikle görevlendirilen ulemâ, taraflar arasında barışın tesisi
ve anlaşma zemininin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. Bu resmî görevinin yanında,
zaman zaman kendi inisiyatifi doğrultusunda üstlendiği arabuluculuk misyonuyla yine, barışın
sağlanması yönünde kayda değer katkılarda bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.