Nizârî İsmailîleri'nin Gelir Kaynakları

Ayşe Atıcı ARAYANCAN

Özet


Büyük Selçuklu topraklarında 1090–1257 yılları arasında varlıklarını koruyan Nizârî
İsmailîleri, Türk ve İslam tarihi için önemlidir. Nitekim Selçuklu coğrafyasında yaptıkları
faaliyetler ile uzun yıllar ayakta kalmayı başarmışlar, kendilerine ait bölgelere sahip olup,
otonom bir yapı kurarak kendi gelir kaynaklarını oluşturmuşlardır. Makalemizde, illegal
yollar ile Selçuklu bünyesinde otonom bir yapı kurarak varlıklarını koruyan Nizârî
İsmailîlerin vergi, ganimet, hediyeler, tarım, dokumacılık, gibi çeşitli yollardan elde
ettikleri gelir kaynakları üzerinde durulacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.