Bolvadinli Ahmet Fevzi Efendi ve Konyalı Mehmet Vehbi'nin İcazetnâmesi

İrfan GÖRKAŞ

Özet


Bu yazıda, Konyalı Mehmet Vehbi Hoca’nın Bolvadinli Ahmed Fevzi Efendi’ye verdiği icazetname
ele alınacaktır. Öncelikle, kendi el yazısıyla yazıp verdiği bir dilekçesinde yer alan otobiyografisinden
hareketle Ahmet Fevzi Efendi’nin kısaca biyografisine yer verilecek, daha sonra
icazetname değerlendirilecektir.
Bu icazetnameyi yazı konusu olarak seçmemizin iki nedeni vardır. Birincisi Mehmet Vehbi
Hoca açısındandır. Bize göre bu icazetname, Mehmet Vehbi Hoca’nın Cumhuriyet öncesi verdiği
son icazetnamelerden birisidir. İkincisi Ahmet Fevzi açısındandır. Ahmet Fevzi, iki icazetname
alır. Birincisi Şeyhülislam Musa Kazım’dan, ikincisi Mehmet Vehbi Hoca’dan. Birinci
icazetname ile ruus sınavına katılır ve taşra müderrisi olarak atanır. İkinci icazetname, işte
burada ele aldığımız icazetnamedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.