Antalya'da İskân Edilen Muhacirler (1878-1923)

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Özet


1683’den itibaren Avrupa’dan çekilmeye başlayan Osmanlı Devleti, beraberinde göç
hareketlerini de başlatmıştır. Osmanlı topraklarının hacmi daraldıkça, burada yaşayan
Müslüman Türk nüfus, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklara göç etmeye
başlamıştır. Bunun yanında Rusların, Kafkasya’da uygulamış olduğu tehcir esnasında da
önemli miktarda bir Müslüman nüfus, Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Rumeli’den,
Kafkasya’dan ve Girit’ten göç eden binlerce Müslüman Muhacir, Osmanlı topraklarının
merkezi olan Anadolu’da iskan edilmiştir. Bu muhacirlerin Anadolu’da iskan edildiği
şehirlerden biriside Antalya’dır. Antalya’ya sevk edilen muhacirler, buraya deniz yolu ile
gelmişlerdir. Göçler sonucunda Antalya’da, muhacirlerin iskan edildiği yeni mahalle ve köyler
teşekkül etmiştir. Antalya’da iskan edilen muhacirlerin devlet tarafından iaşeleri karşılanmış,
ayrıca bunlara ikamet etmeleri için mesken ve bir miktar arazi verilmiştir. Ancak Antalya’ya
sevk edilen muhacirlerin beslenme ve barınmalarının karşılanması sırasında, bir takım
problemler de ortaya çıkmıştır. Fakat bu problemler merkezi ve mahalli yönetimin işbirliği
yapması neticesinde çözüme kavuşmuştur. Ayrıca Antalya’da iskan edilen bazı muhacir
grupları, iskan esnasında ve daha sonraki yıllarda muhtelif asayiş olaylarının meydana
gelmesine de sebep olmuşlardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.