İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Türk Dünyası ve Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Tutum ve Düşünceleri

Kadir ULUSOY

Özet


Tarih boyunca birçok devlet kurmuş ve geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Türk milleti zengin,
tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Bu zengin mirası şimdiki ve gelecek nesillere aktarmak
her Türk vatandaşının görevleri arasında olmalıdır. Bugün adı Kırgız, Kazak, Azeri, Özbek,
Türkmen vb. ne olursa olsun hepsinin bir olduğunu, Türk olduğunu bilmek ve öğretmek durumundayız.
18. yüzyılın sonuna doğru devletleşmiş ve bugün dünyanın en büyük gücü durumundaki
Amerika’da hiç kimsenin ben Portekiz’im, Afrikalıyım, Hindu’yum, İspanyol’um,
İngiliz’im dememesi için çalışmalar yapılmış “Amerikan” kimliği öne çıkarılmıştır. Artık o
devlet içinde yaşayan herkes Amerikan’dır. Hatta dili, dini farklı insanlar Amerika’ya gidip
çocuğunu orada dünyaya getirmekte ve Amerikan kimliğini taşımaktadır. Neden Amerikan
olmak bu kadar pirim yapıyor da binlerce yıllık tarihi olan Türklük pirim yapmıyor, neden
farklı dilden dinden ve ırktan insanlar Amerikan kimliğini taşıyor da aynı dilden, dinden,
ırktan olmasına rağmen Türkler, parça parça ayrılıyor.
Bu durumun düzeltilmesi için Türk dünyasının bilinmesi gerekiyor. İşte bu çalışmada ilköğretim
7. sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası ve Türk Cumhuriyetleri ile ilgili bakış açıları öğrenilmeye
çalışıldı. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre Türk Dünyasının bir bütün olduğu,
kültürümüzün benzediği, ülkeler arasında işbirliğinin artırılması gerektiği gibi cevaplar görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.