Urum Türkçesinin Türk Dili Sınıflandırmalarındaki Yeri

Osman UYANIK

Özet


Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biridir. Günümüzde Ukrayna’nın
Donetsk bölgesi başta olmak üzere Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da yaşamaktadırlar.
Toplam nüfusları yüz binin üzerindedir
Urumlar, Ruslar tarafından Greko-Tatar olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmadan dolayı
Türk dili lehçe grupları arasında Kıpçak grubuna dahil olduğu düşüncesi hakimdir. Ancak
Türk Dili sınıflandırmalarında Urum Türkçesine bugüne kadar yer verilmemiştir.
Bu çalışmada Urum Türkçesinin ses özellikleri incelenmiştir. Dil sınıflandırmalarında, dillerin
ses özellikleri sınıflandırmanın dayandığı temel noktalardandır. Urum Türkçesinin ses
özellikleri incelendiğinde Oğuz grubu Türk lehçeleri ile alakası görülmüştür.
Çalışmanın neticesinde Urum Türkçesinin Türk Dili sınıflandırmasındaki yeri tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, Urum Türkçesinin Güney batı (Oğuz) grubuna dahil Türkçelerden biri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.