Türkmen Türkçesinde Söylem ve Zaman Üzerine

Şahru PİLTEN

Özet


Cümleler tek başına ele alındığında olayların hangi zaman aralığında meydana geldiği kesin
olarak anlaşılamaz. Cümleler söylemden soyut olarak ele alındığında çekimlenmiş oldukları fiil
zamanlarından hareketle zaman çizgisinde yerleştirilir. Fakat bu cümlelerde ifade edilen
olayların zaman çizgisinde kesin olarak nerede bulunduğu, olayların başlangıç ve bitiş
noktaları tam olarak bilinemez. Ancak cümleler dizisi bir bütün olarak ele alındığında,
gönderim noktaları ve zaman aralıkları bir kesinlik kazanabilir. Söylem sunumu yapısı (SSY)
teorisi, bir söylemde ifade edilen çeşitli olaylar arasındaki, bu tarz geçici ilişkileri ortaya
koymaktadır. Söylem sunumu yapısında, söylemi oluşturan fiillerin çekimlenmiş olduğu
zamanlar ve bu fiillerin dahil olduğu Aristo sınıflandırılmaları da olayların zamanda
yerleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu çalışmada SSY teorisi temel alınarak Türkmen Türkçesinde söylem ve zaman ilişkisi incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.