Çuvaş Türkçesinde İkili Biçimler

Fevzi ERSOY

Özet


Çuvaş Türkçesinde bazı kelimelerin ak/akÉ “işte”, siv/sivÏ “soğuk”, vat/vatÉ “yaşlı”, vÉy/vÉyÉ
“oyun” gibi ikili kullanımları mevcuttur. Aralarında herhangi bir anlam farklılığı bulunmayan
bu ikili biçimler, Çuvaşça için hazırlanan sözlüklerde her iki şeklin de madde başında
gösterilmesi suretiyle yazılmaktadır. İsim türünden kelimelerde karşımıza çıkan bu şekillerde
son seste É/Ï ünlüsünün bulunması ilgi çekicidir. Çalışmamızda, Çuvaşça kelimelerin son
sesinde yer alan bu É/Ï’lerin enklitik olabileceği sonucuna varılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.