Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi

Aylin KOÇ

Özet


Bir kelimenin aslında bulunmayan bir sesin ortaya çıkmasına ses türemesi denir. Ses türemesi
ön ses türemesi, iç ses türemesi ve son ses türemesi olmak üzere üç çeşittir. Son ses türemesi,
kelimenin aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün kelime sonunda türemesidir. Bu hadise
daha çok ağızlarda görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesi Ağızları
ve Çağdaş Türk Lehçelerinde kelime sonunda ünsüz türemesi bahsi örnekleriyle ele alınacaktır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.