Hızır Bin Yakub’un Cevâhirü’l-Me‘ânî Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Bekir DİREKCİ

Özet


Bu çalışmada Hızır bin Yakub’un hicri 809/ miladi 1406 yılında yazdığı, müstensihi Pir
Muhammed bin Musluhiddin’in de hicri 855/ miladi 1452 yılında istinsah ettiği Köprülü
Kütüphanesi 153 numarada kayıtlı bulunan Cevāhirü’l-Me‘ānī adlı eserin bu nüshası esas
alınarak ayrıntılı bir tanıtımı yapılmıştır. Anadolu sahasında yapılan ilk esmā-yı hüsnā
şerhini de içeren eserin dinî edebiyat açısından önemi vurgulanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.