Kulikovo Savaşı Üzerine Yazılan Eserlerde Türkçe Kökenli Kişi Adları (Antroponimler)

Suzan ULUOĞLU

Özet


Rus edebi dilinin araştırılmasında Moğol – Tatar hakimiyeti dönemine ait Rus edebi eserleri
özel bir yere sahiptir. Bunların arasında, 1380 yılında Moskova Büyük Knezi Dmitriy
İvanoviç ile Altın Ordu komutanlarından Mamay Mırza arasında Don Nehri ötesinde,
Kulikovo Meydanında gerçekleşen savaşın anlatıldığı ve Rus Edebiyatında Kulikovo silsilesi
olarak bilinen eserlerin önemi büyüktür. Bu eserler, Türk – Rus ilişkilerinin araştırılmasında
da büyük önem taşımaktadır. Bu eserlerde tespit ettiğimiz Türk kültürüne ve diline ait izler,
Rus dil tarihinin araştırılmasında olduğu kadar Türkoloji açısından da çok değerli olabilecek
bilgilerdir. Eserlerde Türkçe etkisinin en yoğun olarak görüldüğü alanlardan biri kişi adlarıdır
(antroponimler). Çalışmamızda yer verdiğimiz kişi adlarının büyük bir kısmının Türkçe kökenli
olduğu daha önce kanıtlanmıştır, bazıları ise varsayımlara dayanmaktadır. Bu adların bir
kısmı Rusça’ya Moğol – Tatar hakimiyeti döneminde, bir kısmı da çok daha eski dönemlerdeki
Türk – Rus etkileşimi sonucunda girmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.