Kutadgu Bilig’de Geçen Yaŋsaguçı Kelimesi Üzerine

Orçun ÜNAL

Özet


Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in 5799. beyitinde geçen ve bir hapax legomenon olan yaŋsaġuçı
kelimesi Klasik Moğolca yangsagh ve Mançuca nanggişa- kelimelerinin yardımıyla açıklanarak
kelimenin etimolojisi yapılacaktır. Yaŋsaġuçı kelimesinin *yaŋsa- fiil gövdesinden, *yaŋsafiilinin
ise –Us eki ile *yaŋ- fiil kökünden türetilmiş olan yaŋus sıfatından geldiği ve söz konusu
kelimenin “dalkavuk” anlamını taşıdığı gösterilecektir. Sonuç olarak, beyit yeniden anlamlandırılacak
ve yorumlanacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.