“Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması

Kaplan ÜSTÜNER

Özet


Divan şiirinin önemli bir tarafını oluşturan redif, gazelin bütününde ses ve âhenk açısından
yarar sağladığı gibi, muhtevaya da önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu katkının daha iyi
anlaşılabilmesi, müşterek redifli gazellerin tespit edilip karşılaştırılmasıyla mümkün olabilir.
Bu nedenle “güler” redifli gazeller, inceleme konusu seçilmiştir.
Araştırmalarımız sonucunda, Ahmedî, Ahmed Paşa, Necati Bey, Muhibbî, Âşık Çelebi,
Pertev ve Enderunlu Hasan Yâver’in “güler” redifli gazel yazdığı tespit edilmiştir.
Çalışmamızda, 14. yüzyılda bir, 15., 16. ve 18. yüzyıllarda ikişer tane olmak üzere tespit edilen
toplam 7 “güler” redifli gazelin, muhteva ağırlıklı olmak üzere çeşitli açılardan
karşılaştırılması yapılmıştır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.