Ruhçu ve Maddeci Görüş Ekseninde Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

Zübeyde ŞENDERİN

Özet


Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Peyami Safa’nın en dikkate değer romanlarından biridir.
Hemen hemen bütün romanlarında Doğu/Batı çatışması ekseninde bir temayı ele alan Safa, bu
romanında da benzer biçimde, mistisizmle özdeşleştirdiği Doğu’yu, akılcılıkla özdeşleştirdiği
Batı zihniyetiyle bir mukayeseye sokmaktadır. Ruh ve madde ikilemi olarak da niteleyebileceğimiz
bir merkezde her iki zihniyet, başkarakter Ferit aracılığıyla sorgulanmaktadır.
Bu makalede, başkarakter Ferit’in bakış açısı merkeze alınarak, ruh ve madde ikileminin
romana karakterler ve olaylar/olgular bağlamında nasıl yansıdığı incelenmekte; aynı zamanda
romanın, anlatım tekniği açısından taşıdığı üstün ya da kusurlu yönler de tespit edilmeye
çalışılmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.