Subhî-Zâde Feyzî’nin Şairliği ve Hamsesi

Erol GÜNDÜZ

Özet


Subhî-zâde Feyzî, 18. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden olup “hamse sahibi” bir sanatçıdır.
Onun hamsesi diğer şairlerin hamselerinden farklıdır. Hamseler, normalde beş mesneviden
oluşmaktayken Feyzî’nin hamsesi, dört mesnevi ve bir divandan müteşekkildir.
Feyzî, 18. yüzyılın büyük sanatçıları kabul edilen Nedim ve Şeyh Galib gibi şiir sanatında
büyük bir başarı ve yenilik meydana getirememiş, klasik Türk edebiyatı tarzında eserler vermiştir.
Şiirlerinde, tasavvufu Fuzulî tarzında işlemeye çalışmıştır. Bazı araştırmacılar onun
çok da başarılı bir şair olmadığını dile getirmiş olsa da hamse sahibi oluşu ve şiirlerinde klasik
Türk edebiyatı geleneğinin unsurlarını başarıyla kullanmış olması, onun klasik şiire emek
verdiğini ve önemli bir şair olduğunu göstermektedir.
Feyzî’nin adı ikinci derece şairler arasında geçse de yazdığı eserlerle o, “hamse sahibi şairler”
arasında yer almayı başarmış bir sanatçıdır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.