Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu

Ali Aslan TOPÇUOĞLU

Özet


Bu çalısmamızda, Mecelle şârihi olarak bilinen Osmanlı hukukçularından Ali Haydar
Efendi’nin hayatı, hukukçu niteliğiyle yaptığı görevler ve bu yöndeki çalışmaları üzerinde
durulmaktadır. Ali Haydar Efendi, Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki fikri ve hukukî
gelişmelerini takip etmiş; yargı, eğitim ve fetva kurumlarında önemli görevlerde
bulunmuş bir hukukçu ve devlet adamıdır.
Ayrıca Ali Haydar Efendi, üstlendiği önemli görevler ve gerçekleştirdiği hukukî faaliyetlerin
yanında İslâm hukukunun ve hukuk tarihinin kaynakları arasında yer alan önemli hukukî
eserler bırakmıştır. Bu çalışmaları ile hukuk ilmine katkı sağlamış ve sonraki dönem
hukukçularına ilham kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra müellifin Ceride-i Adliye’de
çeşitli konularda yayımlanmış birçok hukukî makalesi de bulunmaktadır.
Bu araştırmamızda Ali Haydar Efendi’nin birbirinden farklı konularda kaleme aldığı
eserlerinin muhteva ve özellikleri hakkında bilgi verilerek, onun ne kadar önemli bir
hukukçu olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.