Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913)

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Özet


Sel baskınları tarihin her döneminde ortaya çıkan doğal afetlerden birisidir. Osmanlı
Devletinin son döneminde de Türk milletinin hakim olduğu topraklarda sel baskınları
meydana gelmiştir. Sel baskını meydan geldiği zaman, yerel yönetim tarafından merkezi
yönetime gerekli bilgi verilmektedir. Yerel yönetim sel baskınına maruz kalmış olan halkın
barınma ve iaşe ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak yerel yönetimin, maddi kaynakları bu
konuda yetersiz kalırsa, merkezi yönetimden yardım talebinde bulunulmaktadır. Yerel halk
tarafından da selzede halka her türlü yardım yapılmaktadır. Osmanlı Devletinin son
döneminde meydan gelen sel baskınları sırasında, çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.
Bunun yanında önemli miktarda mesken yıkılmış ve tarım arazisi mahvolmuştur. Bunun için
sel baskınları insan kaybı yanında, devletin ve milletin ekonomik yönden zarara uğramasına
da sebep olmuştur. Osmanlı Devleti tarafından, sel baskınlarından korunmak için şehirlerin
içinden geçen akarsuların ıslah edilmesine, ayrıca sel tehlikesi ile karşı karşıya olan köylerin
yerlerinin değiştirilmesine çalışılmıştır. Bu arada Osmanlı Devleti tarafından, sel baskını
sırasında halkın kurtarılmasında üstün gayret gösteren devlet görevlileri ve halktan insanlar
çeşitli nişanlarla taltif etmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.