Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler

Döndü DÜŞÜNMEZ

Özet


Osmanlı Devleti’ne özgü bir kurum olan Kapı Kethüdalığı, İstanbul’da sürekli işleri olan taşradaki
üst rütbeli devlet memurlarının, taşra halkının ve ülke dışından gelenlerin merkez bürokrasisinde
işlem görmekte olan evrakının takip edilmesi ve bu kişilerle merkezdekilerin iletişim
içinde olması için kurulmuş bir müessesedir. Bu nedenden ötürü devlet teşkilatının birçok
alanında (mülkî, askerî, malî, adlî, dinî ve dış işleri alanları) kapı kethüdaları karşımıza çıkmaktadır.
Bu makalede kapı kethüdalığı kavramı ve bu kurumun devlet teşkilatında görüldüğü
yerler, Tanzimat devrinde, temel esaslar çerçevesinde incelenmiştir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.