Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Birol GÜLNAR, Şükrü BALCI

Özet


İletişim, ulaşım ve ekonomi alanındaki hızlı değişim, farklı toplumlar ve kültürlerin üyeleri
arasındaki temasın sıklaşmasını sağlamıştır. İnsanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere,
genellikle ekonomik nedenler veya eğitim amacıyla göç etmektedirler. Bu hareketlilik özellikle
on sekizinci yüzyılın sonunda artmıştır. Ayrıca AB’nin son yıllarda “öğrenci değişim
programları” çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalar, ülkeler arası öğrenci mübadelesine
ciddi bir ivme kazandırmıştır. Araştırmacılar bu çalışmada Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim
gören uyruklu öğrencilerin kültürleşme tutumları ile Türk Televizyonlarını izleme motivasyonları
ilişkisini incelemişlerdir. Veriler, amaçlı örneklem yoluyla seçilen ve 288 yabancı
öğrenciyi kapsayan alan araştırması sonucunda elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları,
kültürleşme ile Türk Televizyonlarını izleme ilişkisini kanıtlamıştır. Alan araştırması sonuçlarına
göre, yabancı öğrencilerin Türk televizyonlarını izlemelerindeki en önemli neden
kültürleşmedir. Önem sırasına göre diğer motivasyonlar şunlardır: (1. Kültürleşme/Değerlerin
Yasıması), (2) Boş zaman değerlendirme ve kaçış, (3) eğlence ve rahatlama, (4) bilgi arama ve
rehberlik, (5) sosyal etkileşim. Ayrıca çalışma bütünleşme (entegrasyon) tutumu ile
kültürleşme motivasyonu arasındaki ilişkiyi de ortaya koymuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.