Ahmet İhsan’ın Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

Derya KILIÇKAYA

Özet


Bu makalede, Ahmet İhsan’ın romanları temel alınmıştır; çünkü Ahmet İhsan bizde daha çok
basın adamı, matbaacı, gazeteci olarak bilinir ve tanınır. Oysa o, aynı zamanda bir yazardır.
Değişik konularda, sosyal, kültürel, ekonomik hayatımızı yansıtan makaleleri vardır. Gezilerini
anlattığı kitapları, basın hayatından bahsettiği Matbuat Hatıralarım’ı, çeşitli roman çevirileri
ve özellikle Jules Verne tercümeleri onun yazar yönünün ürünleridir. Aynı zamanda o, bir
romancıdır. Ülfet ve Haver adlı iki roman yazmıştır; ancak onun eserleri bu güne kadar, ele
alınıp değerlendirilmemiştir. Türk roman tarihinin gelişimi içerisinde söz konusu edilmemiştir.
Bu makale ile Ahmet İhsan’ın romanları Ülfet ve Haver ilk kez ele alınıp incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.