Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme

Funda TOPRAK

Özet


Bu çalışma, Türkçe öğretim kitaplarındaki birtakım sorun ve eksiklikleri ele almaktadır. Türk Dili, Sibirya’dan Adriyatik kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölgede konuşulduğu, önemi ve değeri günden güne arttığı için, bu dili öğretmek maksadıyla çok sayıda kitap yazılmaktadır. Ancak bu kitaplar, arzulanan seviyede değildirler. Amacımız, bu kaynakların değerini düşür-mek değildir; ama Türkçe öğretim kitaplarının daha özenli ve dikkatli yazılması gerektiğine işaret etmektir.. Kitaplardaki metinler, cümleler ve örnekler, dilbilgisi kurallarına uymalı, ger-çek yaşamdan kesitler sunmalıdır. Bu nedenle çabamız, bariz hataların altını çizerek onların kalitesini yükseltmek ve daha iyi birer örnek olmalarını sağlamak olacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.