Kazak Bilmecelerinde Beden

Damira İBRAGİM

Özet


Kazak bilmecelerinde başta insan bedeni olmak üzere beden unsurları en sık kullanılan malze-melerdir. İnsanın her şeyden önce kendini tanıma merakı bedenle ilgili bilmecelerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Kazak halk edebiyatının bilmece kurgusunda maddi kültür unsurla-rından sonra en çok beden unsurları yer alır. Kazaklar, sadece insan uzuvlarını bilmeceye ko-nu yapmakla kalmamış, hayvanları da dış görünüş özellikleriyle bilmecelerde tasvir etmişler-dir. Günlük hayatta kullandıkları eşyaları da bilmeceye konu ederken teşbih unsuru olarak en çok insan uzuvlarından yararlanmışlardır. Çalışmada bu hususlar örneklerle açıklanmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.