18. Yüzyıl Şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi

Yunus KAPLAN

Özet


Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda siyasî hayatta gerileme dönemine girmiştir. Siyasî hayattaki
bu gerilemeyle birlikte toplumsal hayatın birçok alanında durgunluk ve çalkantı baş
gösterir. Siyasî ve sosyal hayatta görülen bu olumsuzluklara rağmen edebiyat, canlılığını muhafaza
etmiştir. Bu dönemde, Nedim ve Şeyh Galip gibi büyük şairler başta olmak üzere birçok
divan şairi yetişmiştir. Bu şairlerden biri de Nihâlî’dir.
Bu çalışmada Nihâlî’nin hayatı hakkında bilgiler verilerek, kütüphanelerde iki nüshası tespit
edilebilen Dîvânçe’si transkripsiyonlu olarak günümüz alfabesine aktarılacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.