Edebiyatta “Öteki” ve Sevinç Çokum Örneği-Bizim Diyar, Hilâl Görününce, Ağustos Başağı ve Çırpıntılar Romanlarında “Öteki”-

Seval ŞAHİN

Özet


Kimlik kavramının oluşumunda edebiyat metinleri başvurulabilecek kaynaklardandır. Bunu ise edebiyat ve tarihi birleştiren tarihî romanlarda ve göçmen edebiyatlarında, azınlık edebiyat-larında sıklıkla görebiliriz. Sevinç Çokum da özellikle Bizim Diyar, Hilâl Görününce ve Ağus-tos Başağı adlı eserlerinde tarihe yer verdiği için “öteki” ve “kimlik” kavramına bir bakış açısı getirmektedir. Aynı şekilde Çırpıntılar adlı romanı da yurt dışında yaşayan bir Türk’ün pers-pektifinden konuya farklı bir bakış açısı getirmektedir. Onun eserlerinde, ulusal kimlik kavra-mının oluşumunda “öteki” olarak adlandırılan yabancı imajların etkisi vardır. Çokum’un romanlarında ortaya konulan Türk kimliği başka bir ulus içinde yaşayan Türklerin kimlikleri-ni koruma ve bunu korunmuş bir şekilde arkadan gelen nesle iletme şeklindedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.