"Haydi, Hadi, Hayda" Kelimeleri Üzerine

Mustafa TOKER

Özet


Türkçede zaman içerisinde bazı kelimelerin ses, yapı, anlam ve tür bakımından değişikliklere
uğradıkları görülür. Bu yazıyla incelediğimiz haydi kelimesi ve fonetik türevleri de bize göre
fiil iken edata dönüşmüş kelimelerimizdendir. Kelimenin kökeni hakkında dört görüş ileri sürülmüştür:
1. Yabancı kökene dayanır. 2.hay+di- yapısından ortaya çıkmıştır.3. hay+di yapısından
oluşmuştur. 4.hayda- fiiline dayanır. Kelime hakkında daha önce ileri sürülen görüşlerde
kelimenin diğer Türk topluluklarında kullanılıp kullanılmadığı üzerinde durulmaksızın,
Türkiye Türkçesindeki şekli üzerinden sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada diğer
Türk lehçelerindeki şekilleri de göz önünde bulundurularak kelimenin hayda- fiiline dayandığı
ispat edilmeye çalışılmıştır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.