Tarık Buğra'nın Roman ve Hikâyelerinde Anadolu'da Ekonomik Durum

Nuran ÖZLÜK

Özet


Bu çalışma ile Tarık Buğra’nın Anadolu’dan bahsettiği eserlerinde sosyal hayatın bir unsuru
olan ekonomik durumu, Millî Mücadele Döneminde kasabada yaşanan açlık sınırını, 1930
yılında büyük kuraklıkla gelen tarlada ürünün mahvoluşundan doğan sıkıntıları, bu yıllarla
taban tabana zıt bir tablo sergileyen 1946 yılı ve sonrasında ceplerini parayla dolduran köylünün
parasını nasıl ve nereye harcayacağını şaşırmasını, arz-talep meselesi yüzünden devrin
artık nasıl değiştiğinin bir delili olan kasaba dükkânlarındaki ticaret burjuvazisini, yani Türkiye’de
daha da küçültülmüş ölçekle bir Anadolu kasabasında meydana gelen her türlü ekonomik
değişme veya gelişmenin Anadolu insanı üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştık.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.