Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz'ın Romanlarında "Aşk"

Zehra YAZBAHAR

Özet


Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz,
romanlarında dinden tasavvufa, siyasetten tarihe, sanattan aşka kadar çok çeşitli konularla
okuyucunun karşısına çıkar. Yüzyıllar boyunca edebiyatın önemli konularından biri olan aşk,
yazdıklarıyla yaşadığı çağa şahitlik eden Afet Ilgaz’ın romanlarına da konu olur. Çalışmada
aşk konusunun yazarın romanlarında ele alınış biçimi irdelenmiş ve yazarın bahsi geçen konuya
yaklaşımı ile aşkın roman kişileri tarafından nasıl algılandığı verilmeye çalışılmıştır. Bu
doğrultuda yazarın romanlarını konu bakımından sınıflandıran kısa bir girişten sonra yazarın
romanlarında aşk, ihanet ve ahlâkî çarpıklık ele alınmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.