Şeyhülislam Mûsâ Kâzım Efendi Tarafından Tercüme Edilen Tahkîk-i Vahdet-i Vücûd Risâlesine Dair" Adlı eser

Ahmet ÜSTÜNER, Ömer YAĞMUR

Özet


Vahdet-i vücûd İslam düşüncesinin en tartışmalı konularından biridir. Bu nedenle konuyla
ilgili birçok risale yazılmıştır. Son dönemin önemli bir İslam düşünürü olan Mûsâ Kâzım
Efendi de bu konuda bir eser yazmak istemiş fakat 950/1543 yılında Cemâleddîn Muhammed
Nûri Efendi tarafından Arapça olarak yazılan bu önemli Risâle’yi görünce bundan vazgeçerek
eseri tercüme etmeye karar vermiştir. Risâle, Türkçeye yapılan bir çeviri olmasına rağmen dili
oldukça ağırdır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.