Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın Bir Eserinin Mânâ Prozodisi Yönünden Analizi

Serda TÜRKEL OTER

Özet


Bu makalede, Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın bir eseri mânâ prozodisi yönünden incelenmiştir. Eserlerinde söze göre ezgiler yaratan bestekâr, güftelerini mûsıkî yönünden tasvîri mümkün olabilecek şiirlerden seçmiş ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirmiştir. Bu sebeple, büyük çoğunlukla şâir Vecdi Bingöl’ün şiirlerini güfte olarak tercih etmiştir. Bu birlikteliğin sonucu olarak ortaya çıkan Hicaz Şarkı’da, Sâdeddin Kaynak’ın makalemize konu olan yönü ortaya konmaya çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.