Televizyon Haberlerinde Söylem-29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Örneği-

N.Tülay ŞEKER, Mustafa ŞEKER

Özet


Bu çalışmada 29 Mart 2009 Yerel Seçim sürecinde televizyon kanallarının haberlerinde ürettikleri
söylem incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmı, seçim propaganda yasaklarının başlamasından
önceki hafta olan 12-18 Mart 2009 tarihleri arasındaki seçim haberleriyle sınırlı
tutulmuştur. Kanal D, Samanyolu TV ve NTV kanallarının ana haber bültenlerini esas alan
çalışmada, seçim propaganda haberleri aktarılırken kurulan söylem analiz edilmiştir. Çalışmada
kanalların ideolojik yanlılıklarının ürettikleri haberlerin söylemine yansımaları tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular, Kanal D’nin haberlerinde AKP ile ilgili haberleri olumsuzlayan
bir söylemle aktardığını ortaya koymuştur. Buna karşılık kanalın CHP ve MHP ile ilgili
haberleri, haberin aktörlerinin söylemine paralel olarak yeniden ürettiği gözlemlenmiştir. Samanyolu
TV (STV)’de ise Kanal D’nin tersi bir söylemle haberlerin aktarıldığı bulgulanmıştır.
STV’nin, AKP’yle ilgili haberlerde, kaynağın söylemini destekleyen ve güçlendiren anlamlar
ürettiği saptanmıştır. Kanalın muhalefet partileri ve özellikle de CHP’yle ilgili haberleri olumsuzlayan
bir söylemle aktardığı görülmüştür. Haber kanalı kimliğine sahip NTV’nin ise siyasi
partilere eşit yaklaştığı ve herhangi bir söylemi güçlendirmeye yönelik bir çaba içerisinde
olmadığı bulgulanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.