Müzeyyel Gazellerde Fahriye

Osman ÜNLÜ

Özet


Klasik Türk edebiyatının en önemli nazım şekli gazeldir. Gazelin hem şekil hem de tema
olarak birçok türü bulunmaktadır. Gazelin bu türlerinden biri de “müzeyyel gazel”dir.
Müzeyyel gazellerin methiye olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Ancak şairlerin eserleri incelendiğinde onların müzeyyel gazeli sadece bir methiye unsuru
olarak kullanmadıkları görülmektedir. Birçok müzeyyel gazelde zeyiller şairin kendisini
övdüğü beyitlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada müzeyyel gazellerin sadece bir memduha hitaben
yazılmadığı, şairlerin kendilerini övme amacıyla da müzeyyel gazeller kaleme aldıkları
örneklerle gösterilmiştir. Bu şekilde müzeyyel gazelin sadece methiye aracı olmadığı ve bir
işlevinin de şairin kendisini övmesi olduğu dile getirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.