Erzincan ve Yöresi Ağızlarında -sA Enklitiği

Turgut BAYDAR

Özet


Türkçede bazı nedenlerden dolayı enklitik edatlarına ve eklerine rastlanmaktadır. Bu durum
hem standart dilde hem de ağızlarda kendini göstermektedir. Erzincan ve yöresi ağızlarında da
bazı kelimelerde -sA enklitiği görülmektedir.
Bu çalışmada Erzincan ve yöresi ağızlarında -sA enklitiği alan bazı kelimelerin yapısı üzerinde
durulmuş; söz konusu kelimelerdeki -sA enklitiğinin nedenleri izah edilmeye çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.