İstanbul Beyaz, Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara Alaturka Adlı Oyunlardaki İstanbul

Dilek ZERENLER

Özet


İstanbul tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik ederek dünya coğrafyasında önemli bir yere
sahip olmuştur. Türk ve Dünya edebiyatındaki birçok edebi kişiliği etkileyen, onlara ilham
kaynağı olan yedi tepeli İstanbul kimi eserlerde can yakan bir kadın kimi eserlerde hayatın
merkezi olarak ele alınmıştır. Batılıların özellikle gezi yazılarında oryantalist bir bakış açısıyla
da değerlendirdiği İstanbul büyük bir şehir olmanın imkânlarını ve sorunlarını içinde
barındırdığı insanlarla birlikte yaşar. Bu çalışmada da Türk edebiyatının önemli isimlerinden
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Pamuk gibi İstanbul’dan ilham alan
çağdaş oyun yazarı Özen Yula’nın İstanbul Beyaz, Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları,
Gözü Kara Alaturka adlı oyunlarında İstanbul’u ele alış tarzı incelenecektir. Oyun kişilerinin
İstanbul’la ilişkisi, İstanbul’un bireyler üzerindeki olumlu-olumsuz etkisi irdelenecektir.
Mekânın insanın hayatını şekillendirmedeki önemi dikkate alındığında oyun kişilerinin
geçmişlerinin ve geleceklerinin de İstanbul tarafından belirlendiği, bunun farkında olan kimi
oyun kişilerinin özgür alan yaratmak için kaçışlara sığındıkları görülür. Bu çalışmada
İstanbul’un karanlık yüzü toplum tarafından ötekileştirilen sıra dışı oyun kişileri
aracılığıyla dile getirilir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.