Türkiye Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Ünlü Uyumsuzlukları

Hilal Oytun ALTUN

Özet


Alıntı kelimeler alıcı dilin ses yapısına göre şekillenmektedir ve Arapça alıntı
kelimelerdeki sesler de Türkiye Türkçesinin ses yapısına uydurulmaktadır. Arapça alıntı
kelimelerin bir kısmı Türkçenin ünlü uyumlarına uygun hâle getirilmekte, bir kısmı bu
uyumlara uydurulmamaktadır. Ünlü aykırılaşmalarının tamamını açıklamak şu anki
bilgilerimizle mümkün görünmemektedir. Ancak bazı artlık-önlük (kalınlık-incelik)
uyumu bakımından aykırılaşmalara ön damak, art damak, yan (lateral) ünsüzlerle uzun
ünlünün sebep olduğu gözlemlenmektedir. Düzlük-yuvarlaklık bakımından
aykırılaşmanın sebebi ise dudak ünsüzleridir. Arapça alıntı kelimelerdeki ünlülerin
durumu, Türkçede ünlü-ünsüz uyumunun kalınlık-incelik uyumundan daha öncelikli
olduğunu göstermektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.