La Fontaine'in Fabllarında Güçlü-Zayıf İlişkisi

Hatice FIRAT

Özet


Masal, hikâye, roman, fabl, tekerleme vb. gibi edebiyat ürünleri, çocuklara verilen
eğitimin başarıya ulaşmasında etkili olan önemli araçlardandır. Bunlar arasında fabllar
kısa, özlü ve manzum olmaları, açıkça bir ahlak dersi vermeleri bakımından özellikle
kişilerin bireysel ve sosyal gelişimde önemli bir yer tutmaktadır. Edebî bir tür olarak
fabllar, toplumun benimsediği değerleri ya da karşı olduğu tutum ve davranışları konu
edinirler. İnsanları sembolize eden hayvanlar üzerinden eleştirilere yer verilerek
okurların birtakım evrensel değerleri kazanması ve onların gerçek yaşama
hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada La Fontaine’in fabllarında -toplumda
kişilerin ilişkilerini şekillendiren önemli unsurlardan olan- güçlü-zayıf ilişkisi ele
alınmaktadır. Bu kavramları temsil eden hayvanlar, bu hayvanların diğer özellikleri,
güç unsurunun kaynağı ve bunlar üzerinden verilen dersler ortaya konulmaktadır.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.