Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi

Betül EROL, Kasım KIROĞLU

Özet


Bu araştırmada, 2005 yılında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alarak değişen
Hayat Bilgisi programıyla birlikte, yenilenen Hayat Bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım
yönünden işlevsel bir biçimde hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini MEB tarafından 2005-2008 yılları arasında 1., 2. ve 3. sınıflar
için basılan Hayat Bilgisi ders kitapları oluşturmaktadır. Kitapların incelenmesi
sonucunda; noktalama işaretleriyle ilgili olarak, kitaplarla Türkçe programının
örtüşmediği, noktalama ve yazım kurallarına gerekli özenin gösterilmediği, tümcelerdeki
sözcük sayılarının sınıf seviyelerinin üzerinde olduğu, tekörneklik kuralına uyulmadığı,
sözcüklerin Türkçe karşılıkları olmasına rağmen yabancı kökenli karşılıklarıyla
kullanıldığı ve Hayat Bilgisi ders kitaplarının işlevsel bir biçimde hazırlanmadığı
görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.